FORTUNA DIGITAL SPLIT

Stinice 12

21 000 Split

FORTUNA KOMERS d.o.o

Komercijala

Tel: +385 (0) 21 490 796 | Tel: +385 (0) 21 490 797

E-mail:info@fortuna-digital.com

Financije

Tel: +385 (0) 21 317 457 | Tel: +385 (0) 21 644 519

Fax: +385 (0) 21 317 456

E-mail: racunovodstvo@fortuna-digital.com

Skladište

Tel: +385 (0) 21 314 020

E-mail: split@fortuna-digital.com

 

 

FORTUNA DIGITAL ZAGREB

Samoborska cesta 203

10 000 Zagreb

FORTUNA KOMERS d.o.o

Komercijala

Tel: +385 (0) 1 3877 500

Fax: +385 (0) 1 4961 743

E-mail:narudzbe@fortuna-digital.com

Skladište

Tel: +385 (0) 1 3377 100

Fax: +385 (0) 1 3377 100

E-mail:zagreb@fortuna-digital.com

Servis

Tel: +385 (0) 1 3877 500

E-mail:servis@fortuna-digital.com