FORTUNA DIGITAL d.o.o.

Uprava:

Litostrojska cesta 52
1000 Ljubljana

Ured i skladište:

Tbilisijska 57B,
1000 Ljubljana

Mob: +386 (0) 31 404 507
E-mail: andrej.bivec@fortuna-digital.com