Poštovani korisnici, ovom kontakt formom omogućavamo Vam prijavu kvara za Vašu opremu. Odmah po prijavi kvara, dobiti ćete automatski generiran odgovor kako smo zaprimili Vašu prijavu, a kolege koji su zaduženi za praćenje prijava, odmah će obavijestiti slobodne servisere kao i Vašeg komercijalistu o prijavi kvara na opremi te Vas obavijestiti o prvom slobodnom terminu servisa. Molimo Vas da ispunite sva navedena polja, kako bi nam olakšali pristup informacijama o kvaru, vrsti stroja i Vašim podatcima. Hvala!

Tvoje ime i prezime (obvezno)

Tvoj email (obvezno)

Ime tvrtke (obavezno)

Kontakt Tel/Mob (obavezno)

Marka i model printera (obavezno)

Serijski broj printera (obavezno)

Status mašine (obavezno)

Opis kvara