Puni naziv tvrtke: FORTUNA KOMERS d.o.o. za grafičku djelatnost, ugostiteljstvo i trgovinu
Skraćeni naziv tvrtke: FORTUNA KOMERS d.o.o.

Sjedište: Stinice 12, 21000 Split

Nadležni sud: Trgovački sud u Splitu

MBS: 060052648
Temeljni kapital: 2.812.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
OIB: 57704055740
PDV ID: 57704055740

Osnivači: Vice Stanić
Direktor: Vice Stanić, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

ŽIRO RAČUNI:

SBERBANK d.d
IBAN:  HR5725030071100027490
SWIFT: VBCR HR 22

PODRAVSKA BANKA d.d.
IBAN: HR9823860021110061850
SWIFT: PDKC HR 2X

ERSTE & SEIERMARKISCHE BANK d.d.
IBAN: HR0724020061100706626
SWIFT: ESBC HR 22