PAPYRUS ARETE

Papyrus Arete je pisač koji čak i pri brzini od 80 m²/h daje odlične rezultate s intenzivnim bojama. Ovaj printer može podnijeti role od 100 kg i više, te ima spremnike za boje od 2 ili 3 kg, čime je osiguran neprekidan rad.

Printajte 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini – velike brzine, odličan izgled tiska, veliki volumen tiska

  • Brzina printera definirana brojem raspršivača i točkica
  • Papyrus koristi najbolje glave printera u svojoj klasi
  • Čak pri brzinama od 80 m²/h moguće je dobiti ispis visoke kvalitete s odličnim bojama

Papyrus Arete je pisač koji čak i pri brzini od 80 m²/h daje odlične rezultate s intenzivnim bojama. Ovaj printer može podnijeti role od 100 kg i više, te ima spremnike za boje od 2 ili 3 kg, čime je osiguran neprekidan rad.

Printajte 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini – velike brzine, odličan izgled tiska, veliki volumen tiska

  • Brzina printera definirana brojem raspršivača i točkica
  • Papyrus koristi najbolje glave printera u svojoj klasi
  • Čak pri brzinama od 80 m²/h moguće je dobiti ispis visoke kvalitete s odličnim bojama

Neprekidna proizvodnja velikog volumena

  • Dizajniran sa sistemima zatvaranja i brisanja koji onemogućuju sušenje glava printera, te time održavaju i čistoću
  • Savršeno namotavanje bez nabora i gužvanja zahvaljujući diferencijalnoj napetosti između valjka i jedinica za prijem
  • Papyrus arete može koristiti i mini jumbo role od 100 kg i više uz automatski sistem kontrole napetosti koji omogućava neprekidni ispis velikih količina

Za osigurano neprekidno printanje, možete dodati spremnike za boju od 2 ili 3 kg

Zanima vas više informacija o proizvodu PAPYRUS ARETE?

Scroll to Top preloader