Tvrtka Fortuna Digital d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Povećanje konkurentske prednosti tvrtke FORTUNA DIGITAL d.o.o. uvođenjem novih tehnologija“, referentnog broja KK.03.2.1.19.0444.

Cilj projekta je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja tvrtke Fortuna Digital d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

 

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 1.322.908,75 kn

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 1.053.127,00 kn

Bespovratna sredstva – 674.001,28 kn

Privatni doprinos – 648.907,47 kn

Projekt je započeo 01. siječnja 2020. te su uspješno završene sve aktivnosti 01. srpnja 2021.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:

  •         Transparentnije i efikasnije upravljanje centralnim skladištem i skladištem maloprodaje
  •        Efikasna analiza proizvodnje, ušteda troškova za 10% do 2023.            
  •    Transparentnija i efikasnija kontrola nabavno-prodajnog lanca
  •    Transparentnija i efikasnija kontrola kalkulacija, uštede i troškovna efikasnost od 10% do 2023.
  •         Educirani djelatnici za rad na softverskom rješenju – 8 djelatnika educirano do 2021.
  •         Povećanje prihoda od prodaje za 52% do 2023.
  •       Zaposlen minimalno jedan novi djelatnik nakon implementacije softvera
  •         Povećanje prihoda od internacionalizacije poslovanja za 20% do 2023.

 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Fortuna Digital d.o.o.”

Kontakt osoba za više informacija: Vice Stanić, +385  1 4961 743, e-mail: info@fortuna-digital.com

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr