Servis

Prijavite kvar na Vašoj opremi putem kontakt forme

Poštovani korisnici, ovom kontakt formom omogućavamo Vam prijavu kvara za Vašu opremu.
Odmah po prijavi kvara, dobiti ćete automatski generiran odgovor kako smo zaprimili Vašu prijavu, a kolege koji su zaduženi za praćenje prijava, odmah će obavijestiti slobodne servisere kao i Vašeg komercijalistu o prijavi kvara na opremi te Vas obavijestiti o prvom slobodnom terminu servisa.
Molimo Vas da ispunite sva navedena polja, kako bi nam olakšali pristup informacijama o kvaru, vrsti stroja i Vašim podatcima. Hvala!