Pravila privatnosti

Politika privatnosti

Preduzeća Fortuna Komers d.o.o, Fortuna Digital d.o.o. (sa sedištem u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji, Mađarskoj i Češkoj (u nastavku samo Fortuna Digital) se obavezuju da će zaštititi lične podatke korisnika svojih usluga na način da prikupljaju samo nužne, osnovne podatke o korisnicima, neophodne za aktivnosti koje Fortuna Digital obavlja putem web stranice, kao što je prijava kvara za servis kao i slanje periodičnih newslettera putem elektronske pošte.
Korisnicima ostavljamo mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se njihovi podaci uklone sa liste koja se koristi za primanje elektronske pošte.
Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni preduzeća Fortuna Digital i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prikupljanje i korišćenje informacija

Fortuna Digital ceni i štiti Vašu privatnost. Podatke dobijene od korisnika, Fortuna Digital neće davati na uvid trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom. Obavezujemo se da nećemo prodati ili dati dobijene podatke trećoj strani na način koji nije naveden u ovoj izjavi.
Fortuna Digital može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom njihovog korišćenja web stranice www.fortuna-digital.com. Ove podatke Fortuna Digital koristi kako bi sakupila informacije potrebne za poboljšanje i prilagođavanje web stranice svojim korisnicima. Fortuna Digital se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika web stranice, osim u slučaju teškog kršenja pravila Fortuna Digital web stranice ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Linkovi

Ove Internet stranice mogu sadržati linkove ka drugim stranicama. Molimo Vas da uzmete u obzir da Fortuna Digital ne može biti odgovorna za poštovanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama. Naše korisnike podstičemo da pročitaju izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja lične podatke. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano za informacije prikupljene na ovim Internet stranicama.

Upitnici

Naše Internet stranice povremeno zahtevaju podatke od korisnika putem upitnika. Učestvovanje u ovim upitnicima u potpunosti je dobrovoljno i korisniku je ostavljen izbor da pruži ili odbije da pruži tražene podatke. Traženi podaci mogu uključivati kontakt informacije (poput imena, kućne adrese, broja telefona ili e-mail adrese) i demografske podatke (poput poštanskog broja ili uzrasta) kao i informacije vezane za poslovanje.
Ove informacije će biti korišćene za analizu trendova unutar grupe koja se analizira.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Ko obrađuje podatake Fortuna Komers d.o.o. sa registrovanim sedištem na adresi Stinice 12, 21000 Split, Hrvatska, vodi obradu Vaših ličnih podataka vezano za potrebe slanja newslettera i upitnika za analizu trendova.

Fortuna Digital d.o.o. sa registrovanim sedištem na adresi Stinice 12, 21000 Split, Hrvatska, vodi obradu Vaših ličnih podataka vezano za prijavu kvara uređaja i ostalih aktivnosti radi što kvalitetnijeg obavljanja aktivnosti servisa.
Politika privatnosti se primenjuje na sve lične podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, direktno ili putem svojih partnera.
Lični podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, direktno ili indirektno.
Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na ličnim podacima, poput na primer prikupljanja, čuvanja, upotrebe, uvida i prenosa ličnih podataka.
Ova Politika se ne primenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

Koje podatke prikupljamo

Lični podaci: ime, prezime, naziv preduzeća, delatnost, adresa, kontakt broj telefona, e-mail adresa.
Fotografije i video snimci: prilikom organizacije događaja (sajmovi, konferencije…)
Informacije o marki i modelu printera, serijskom broju printera, statusu uređaja i opisu kvara.

Svrha prikupljanja podataka

Fortuna Digital će prikupiti lične podatke, informacije o delatnosti i poslovanju korisnika kao i interesne teme korisnika kako bi mogao ekonomično dostavljati informacije prema potrebama korisnika.

Svrha prikupljanja podataka:

  • što efikasnije odgovaranje na Vaš upit
  • osigurano pružanje tražene usluge
  • ulazak u naš sistem nagradnih igara
  • promocija naših proizvoda i usluga (newsletter)
  • naše interne statističke obrade podataka
  • mogućnost slanja publikacija, brošura i drugih promotivnih materijala
  • fotografije s događaja – medijska komunikacija s korisnicima
  • unos podataka u poslovnu bazu

Prenos trećim stranama
Lični podaci mogu se preneti trećim stranama pod uslovom da postoji pravni osnov za prenos.

Vaši lični podaci mogu se preneti sledećim subjektima:

1.) Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili za potrebe ostvarivanja prava zbog nepoštovanja ugovora o pružanju usluga.
2.) Kompaniji MailChimp ili drugoj s kojom će Fortuna Digital imati ugovor, a koja se bavi automatskim slanjem elektronskih informacija.
3.) Na uvid, programerskoj kompaniji koja održava web stranicu Fortuna Digital i unosi izmene.
4.) Na uvid, programerskoj kompaniji koja održava računarski sistem Fortuna Digital.

Koliko dugo zadržavamo Vaše podatke

Lične podatke čuvamo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vreme čuvanja.
U slučaju davanja dozvole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se dozvola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gde nije data dozvola za marketing, a u slučaju da od nas zatražite brisanje, isti će odmah biti obrisani.
Lični podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimizuju ili se uništavaju na siguran način.

Gde se čuvaju lični podaci

Svi podaci se čuvaju na nekoliko medija:
Podaci za slanje elektronskih newslettera: na serveru Mailchimpa i lokalnom serveru
Podaci o korisniku koji prijavljuje kvar servisu – na lokalnom serveru Fortuna Digital kojem imaju pristup samo određeni zaposleni i serviseri Fortuna Digital.
Fotografije s događaja – na lokalnom serveru Fortuna Digital kojem imaju pristup samo određeni zaposleni preduzeća kao i ovlašćena kompanija za održavanje servera; na Google fotografijama.

Pristup i izmena podataka

Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima sačuvanim na Internet stranicama gde ih može revidirati, menjati i brisati. Kupac tj. korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke Fortuna Digital ima sačuvane i to slanjem upita na e-mail adresu: marketing@fortuna-digital.com

Povratnu informaciju na Vaš upit ćemo biti u mogućnosti da pružimo samo ukoliko je upit poslat sa aktivnog e-maila koji je zabeležen u našem poslovnom softveru sa tačnim podacima unutar e-maila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bismo Vas zaštitili od mogućnosti izlaganja Vaših ličnih podataka nekoj trećoj osobi.

Pravo na zaborav ličnih podataka korisnika

Korisnik ima pravo u bilo kom trenutku zatražiti brisanje ličnih podataka. To može učiniti slanjem zahteva na e-mail adresu: marketing@fortuna-digital.com i podaci će biti obrisani bez odlaganja osim u slučaju da postoji zakonska obaveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes kao i osnov za ostvarenje Vaših zakonskih prava.

 

Pravo na prigovor

Ukoliko uprkos svim preduzetim merama za zaštitu ličnih podataka smatrate da imate osnov za prigovor, obratite se na e-mail adresu:
marketing@fortuna-digital.com. Uz prijavu nama, prijavu možete podneti i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Sigurnosne mere zaštite ličnih podataka

Izjavu o privatnosti Fortuna Digital može izmeniti u bilo kom trenutku objavljivanjem izmenjenog teksta o privatnosti na svojoj Internet stranici. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju ovu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmene ukoliko ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se korisnik ne slaže sa ovom izjavom o privatnosti, upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi stranicu www.fortuna-digital.com. Izmena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internet stranici www.fortuna-digital.com. Nastavak upotrebe stranice od strane korisnika nakon što izmene stupe na snagu podrazumeva da korisnik potvrđuje i prihvata izmenjenu izjavu o privatnosti.

Pravila o postupanju s kolačićima

Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica čuva u računaru ili mobilnom uređaju posetioca.
Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posetioca tokom njegovih poseta. Većina posetilaca dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pretraživaču zabranu upotrebe kolačića. Najčešće su razlozi upotrebe kolačića pamćenje preferenci korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unet u prethodnim posetama, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje.
Prilikom upotrebe kolačića, određeni podaci se automatski prikupljaju sa Vašeg računara pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vreme pristupa, podatke o vrsti računara, operativnog sistema, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičkim podešavanjima Vašeg računara. Pristupom na samu stranicu ćete videti obaveštenje o korišćenju kolačića koji prikupljaju ove podatke, te pritiskom na polje „slažem se“ dajete dozvolu za prikupljanje tih podataka. Ukoliko na stranicama ne date dozvolu, ti podaci neće biti prikupljani, sačuvani i obrađivani.
Kolačići od prve strane koji dolaze sa web stranice koju ste posetili mogu biti privremeni i stalni.
Takvi kolačići omogućavaju web stranici da čuva podatke koji se koriste kada korisnik ponovo poseti web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze sa spoljnih servisa koji korisniku čuvaju limitirane kolačiće ( ti servisi su Facebook, Instagram, Google Analytics, AdWords… ).
Ti kolačići postavljeni su od strane Fortuna Digital i služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika kao i u marketinške svrhe.

Vama dostupne opcije

U podešavanjima pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite da prihvatite, a koje da odbijete. Mesto uređivanja podešavanja zavisi od vrste pretraživača, a može se naći prilikom pretraživanja help ili pomoć datoteke. Ukoliko odlučite da ne želite prihvatati kolačiće s web stranica www.fortuna-digital.com, postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcije na web stranici.

Kontakt

Ako želite da iskoristite svoja prava ili imate bilo kakvih pitanja u vezi zaštite podataka u preduzeću Fortuna Digital, pošaljite nam e-poštu na adresu marketing@fortuna-digital.com